Tandem Reklame ønsker å ta bilde(r) av deg som vi fritt kan benytte både i trykt materiell og på digitale flater i forbindelse med markedsføring. Tandem Reklame er ansvarlig for behandlingen av bildene, og denne behandlingen er basert på ditt samtykke.

Det er frivillig å samtykke

Vi oppbevarer bildene i fotoarkivet til Tandem Reklame så lenge du ikke motsetter deg dette. Det er frivillig å la Tandem Reklame benytte bilder av deg, så du kan når som helst trekke tilbake samtykket ditt.

Hvis du ønsker å trekke tilbake samtykket, må du gjøre det skriftlig og sende det på e-post til [email protected] eller per post til Tandem Reklame AS, Teglgata 5, 7502 Stjørdal.

Ditt personvern – dine rettigheter

Hvis du kan gjenkjennes på et bilde, så er det en personopplysning. Når vi lagrer bilder av deg, betyr det at vi har personopplysninger om deg.

Du har rett til å

  • få innsyn i hvilke personopplysninger vi har registrert om deg 
  • få rettet personopplysninger om deg 
  • få slettet personopplysninger om deg, dvs. få slettet/sladdet bilder av deg 
  • få en kopi av dine personopplysninger 

Du har også rett til å sende klage til Tandem Reklame ([email protected]) eller til Datatilsynet om behandlingen av dine personopplysninger. 

Samtykket ditt(Påkrevd)
Jeg har mottatt og forstått informasjonen om å bli fotografert av Tandem Reklame og om bruk av bildene. Jeg samtykker til at jeg kan fotograferes og at bildene kan brukes som forklart over, frem til jeg ber om at de fjernes, slettes eller sladdes. 

Navn på avbildet person