Marit er en nestor med sine 27 år i reklame-, trykk- og skiltbransjen. Med solid kunnskap også fra produksjonssiden har hun svært god oversikt over gode leverandører og mye kunnskap når det gjelder å finne de beste løsningene til ulike oppdrag. Gjennom erfaring fra ulike prosjekter har hun opparbeidet seg god kompetanse på markedskommunikasjon og er en kreativ bidragsyter i idéprosessen.

Marit jobber svært systematisk og har i de senere årene utvidet kompetansen på større oppdrag som omhandler universell utforming.

Gå til toppen