Per Ola er skiltmontør og Tandems handyman, i grunnen er han en alt-mulig-mann. Per Ola er utdannet trykker med over tretti års erfaring fra bransjen og har etterhvert økt kompetanse på universell utforming. Han står også for frakt av varer rundt omkring i kommunen, samtidig som han er en enorm ressurs når det gjelder ulike produksjonsteknikker, trykk og etterbehandling. Det bør også nevnes at han er en av Tandems sprekeste som sykler til jobben – uansett vær!

Gå til toppen