logo
infographics-innherred-bygg-kart-02-02

Innherred Bygg AS ble etablert i 1979 på Rinnan i Levanger som et byggevareutsalg, men selskapet utviklet seg raskt til å bli et byggmesterfirma. I dag er firmaet en betydelig byggentreprenør med et geografisk nedslagsfelt som strekker seg fra Trondheim i sør til Namsos i nord. Avdelinger på Levanger, Stjørdal, Skogn og Steinkjer.

Avdelingene: Steinkjer, Levanger, Skogn og Stjørdal

Produktet:

Det var viktig for kunden å opparbeide seg ordrereserver på bad, innendørs oppussing og tak, spesielt i forhold til de nyopprettede avdelingene i Stjørdal og Steinkjer. Disse produktene var også mest aktuelle i forhold til sesong.

Problemet:

Innherred Bygg ønsket hjelp med en digital kampanje for å få konkrete henvendelser på oppdrag, og samtidig øke kjennskap til de to nye avdelingene lokalt.

infographics-innherred-bygg-01

Løsningen:

Kampanje med aktuelle budskap, tekst og annonsedesign med tilhørende kampanjeplan. Inngående målretting på digitale flater og landingssider med relevant innhold. Distribusjon og analyse utført i samarbeid med Utbrudd Performance Marketing.

  • Google Adwords søkeordkampanje
  • Google Display bannerannonsering
  • Målretting basert på adferd, alder og geografi
  • Annonser på Facebook
  • Landingssider med relevant innhold og call to action
  • Sporing av trafikk og henvendelser/konverteringer
  • Rapportering
336x280---innherred-bygg--tak
336x280---innherred-bygg---oppussing
336x280---IBAS-bad

Kampanjen:

Vi delte kampanjen opp med tre hovedbudskap, ett for bad, ett for tak og ett for oppussing. Det ble laget 10 nettannonser for hver budskap, totalt 30 annonser, for å fylle de mest brukte annonseformatene hos Google. Det ble også laget Facebook-annonser for samtlige budskap.

Kampanjen ble nøye overvåket resultatmessig, og vi så fort at baderomsbudskapet var det mest vellykkede. Med dette som bakteppe fikk vi laget ytterligere et annonsesett for bad, som vi kunne målrette mot de som allerede hadde engasjert seg for den første, såkalt re-marketing. Denne gangen med mer konkret argumentasjon og tydeligere salgsbudskap - gjenkjennelig design og avsender. Dette førte til målbare og meget relevante forespørsler.

Re-marketing så slik ut:

innherred-bygg---remarketing-bad6

Resultatet:

Utdrag fra rapporter; Topp 10 kilder til trafikk:

Det har i perioden vært totalt 3 158 besøk/økter på nettsiden. Av disse har 45% kommet via Google AdWords (cpc), 18% har kommet via Facebook Ads (cpc) og 14% via Google organisk trafikk. Vi ser at det i gjennomsnitt har vært ca. 100 besøk/økter om dagen.

infographics-innherred-bygg-03
infographics-innherred-bygg-05

Mottakere:

Vi ser at den største delen av trafikken kommer fra mennesker mellom 45-55 år. Nest størst andel har 65+. Yngre målgrupper har mindre resultater og lavere relevans.

infographics-innherred-bygg-04
infographics-innherred-bygg-07

Desktop vs. mobil:

Her ser vi at tilsammen 58% av trafikken kommer fra mobil/nettbrett. 42% kommer fra datamaskiner (desktop), 23% fra nettbrett og 35% fra mobil. Selv om håndholdte enheter står for mest trafikk, så er det flere konverteringer fra desktop.

Henvendelser/konverteringer:

Det er tre alternativer for å ta kontakt, e-post, skjema og telefon*. Vi så at den mest brukte formen for kontakt var e-post. Totalt 65 målbare henvendelser i kampanjeperioden. Dette sees på som meget bra.

infographics-innherred-bygg-endra-06
innherred-bygg-01

Oppsummert:

Innherred Bygg fikk mange ferske kundeleads og direkte forespørsler*, hovedsakelig angående bad. Kampanjen har hatt høy eksponering, og dermed bygd kjennskap og omdømme hos de forskjellige målgruppene.

* 65 målbare henvendelser: vi har pr. dags dato ikke teknologi for å måle alle telefonhenvendelser, og heller ikke "drop-in". Det reelle antallet henvendelser kan derfor antas å være enda høyere.

Vil du vite mer om digital markedsføring?

Kontakt oss for en uforpliktende prat om hvordan vi kan jobbe sammen for å nå dine målsettinger via nett.